Cao Hồng Sâm Nhung Hươu Goryo Deer Antlers Red Ginseng Extract (2 Lọ x 250g)